NKP File

? Cách mở file .NKP? Những phần mềm mở file .NKP và sửa file lỗi. Convert Binary NKP file sang định dạng khác.

.NKP File Extension

   
File name NKP File
File Type Kontakt Presets File
Nhà phát triển Native Instruments
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .NKP là file gì?

NKP là Settings Files - Kontakt Presets File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Native Instruments.

thiết lập tập tin âm thanh được tạo ra bởi Kontakt, một chương trình lấy mẫu âm thanh chuyên nghiệp; cửa hàng đặt trước giá trị cho một công cụ và có thể bao gồm các thiết lập như cộng hưởng, reverb, và tiếng ồn; cho phép người dùng lưu và thiết lập thu hồi cụ thể.

What is a NKP file?

Audio settings file created by Kontakt, a professional audio sampling program; stores preset values for an instrument and may include settings such as resonance, reverb, and noise; enables users to save and recall specific settings.

Cách mở .NKP file

Để mở file .NKP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NKP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NKP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NKP do người dùng đóng góp.

  • Native Instruments Kontakt

Chuyển đổi file .NKP

File .NKP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *