NL2SCRIPT File

? Cách mở file .NL2SCRIPT? Những phần mềm mở file .NL2SCRIPT và sửa file lỗi. Convert XML NL2SCRIPT file sang định dạng khác.

.NL2SCRIPT File Extension

   
File name NL2SCRIPT File
File Type NoLimits 2 Script File
Nhà phát triển Mad Data
Phân loại Game Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .NL2SCRIPT là file gì?

NL2SCRIPT là Game Files - NoLimits 2 Script File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Mad Data.

Mô tả tập tin kịch bản được sử dụng bởi NoLimits 2 Roller Coaster Simulation (NL2), một mô phỏng tàu lượn; chứa một kịch bản, trong đó bao gồm đường dẫn tương đối đến các lớp học, các hình ảnh xem trước, và các tập tin tài nguyên khác; có thể được điều hành bởi các NoLimits Virtual Machine (NLVM) động cơ kịch bản cho NL2.

What is a NL2SCRIPT file?

Script description file used by NoLimits 2 Roller Coaster Simulation (NL2), a roller coaster simulator; contains a script, which includes relative paths to classes, the preview picture, and other resource files; can be run by the NoLimits Virtual Machine (NLVM) script engine for NL2.

Cách mở .NL2SCRIPT file

Để mở file .NL2SCRIPT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NL2SCRIPT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NL2SCRIPT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NL2SCRIPT do người dùng đóng góp.

  • Mad Data NoLimits Rollercoaster Simulation 2

Chuyển đổi file .NL2SCRIPT

File .NL2SCRIPT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *