NLELEM File

? Cách mở file .NLELEM? Những phần mềm mở file .NLELEM và sửa file lỗi. Convert Binary NLELEM file sang định dạng khác.

.NLELEM File Extension

   
File name NLELEM File
File Type NoLimits Track Element File
Nhà phát triển Mad Data
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .NLELEM là file gì?

NLELEM là Game Files - NoLimits Track Element File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Mad Data.

Tập tin được sử dụng bởi NoLimits, một trò chơi mô phỏng tàu lượn; lưu trữ các cấu trúc mô hình và dữ liệu liên quan cho một phân đoạn theo dõi tàu lượn, như một vòng, cuộn, hoặc xoắn ốc; được sử dụng để xây dựng NoLimits track (file .NLTRACK).

What is a NLELEM file?

File used by NoLimits, a roller coaster simulation game; stores the model structure and associated data for a roller coaster track segment, such as a loop, roll, or spiral; used for constructing NoLimits tracks (.NLTRACK files).

Cách mở .NLELEM file

Để mở file .NLELEM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NLELEM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NLELEM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NLELEM do người dùng đóng góp.

  • Mad Data NoLimits Rollercoaster Simulation 2

Chuyển đổi file .NLELEM

File .NLELEM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *