NLOGO3D File

? Cách mở file .NLOGO3D? Những phần mềm mở file .NLOGO3D và sửa file lỗi. Convert Text NLOGO3D file sang định dạng khác.

.NLOGO3D File Extension

   
File name NLOGO3D File
File Type NetLogo 3D Model File
Nhà phát triển NetLogo
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .NLOGO3D là file gì?

NLOGO3D là Data Files - NetLogo 3D Model File, dưới định dạng Text được phát triển bởi NetLogo.

mô hình 3D tạo ra bởi NetLogo, một chương trình được sử dụng để mô hình hóa các hiện tượng tự nhiên và xã hội, thường xuyên trong môi trường học tập và nghiên cứu; tiết kiệm các thông số bắt đầu của mô phỏng cũng như các nút tương tác và mã nguồn dùng để thiết lập và chạy các mô hình trong không gian 3D.

What is a NLOGO3D file?

3D model created by NetLogo, a program used for modeling natural and social phenomena, often in academic and research environments; saves the starting parameters of the simulation as well as interactive buttons and source code used to set up and run the model in the 3D space.

Cách mở .NLOGO3D file

Để mở file .NLOGO3D click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NLOGO3D bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NLOGO3D

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NLOGO3D do người dùng đóng góp.

  • NetLogo

Chuyển đổi file .NLOGO3D

File .NLOGO3D có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *