NLVM File

? Cách mở file .NLVM? Những phần mềm mở file .NLVM và sửa file lỗi. Convert Text NLVM file sang định dạng khác.

.NLVM File Extension

   
File name NLVM File
File Type NoLimits Virtual Machine File
Nhà phát triển Mad Data
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .NLVM là file gì?

NLVM là Game Files - NoLimits Virtual Machine File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Mad Data.

Virtual Machine tập tin được sử dụng bởi NoLimits 2 Roller Coaster Simulation (NL2), một trò chơi cho phép người dùng trải nghiệm tàu ​​lượn ảo; chứa một lớp ngôn ngữ kịch bản hoặc các nguồn lực khác được tham chiếu bởi một kịch bản NL2, có thể được điều hành bởi NoLimits Virtual Machine (NLVM) động cơ kịch bản cho NL2.

What is a NLVM file?

Virtual Machine file used by NoLimits 2 Roller Coaster Simulation (NL2), a game that enables users to experience virtual roller coasters; contains a scripting language class or other resources referenced by an NL2 script, which can be run by the NoLimits Virtual Machine (NLVM) script engine for NL2.

Cách mở .NLVM file

Để mở file .NLVM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NLVM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NLVM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NLVM do người dùng đóng góp.

  • Mad Data NoLimits Rollercoaster Simulation 2

Chuyển đổi file .NLVM

File .NLVM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *