NM File

? Cách mở file .NM? Những phần mềm mở file .NM và sửa file lỗi. Convert N/A NM file sang định dạng khác.

.NM File Extension

   
File name NM File
File Type Space Engine Nebula Model File
Nhà phát triển Space Engine
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (11 Bình chọn)

File .NM là file gì?

NM là 3D Image Files - Space Engine Nebula Model File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Space Engine.

Tập tin được sử dụng bởi Space Engine, một động cơ mô phỏng không gian 3D; tiết kiệm một mô hình của một tinh vân, mà là một đám mây khí trong không gian; sử dụng để hiển thị các tinh vân trong một mô phỏng không gian; nằm trong thư mục / cache / mô hình / tinh vân / thư mục của bản cài đặt Space Engine.

What is a NM file?

File used by Space Engine, a 3D space simulation engine; saves a model of a nebula, which is a gas cloud in space; used for rendering the nebula during a space simulation; located in the /cache/models/nebulae/ directory of the Space Engine installation.

Cách mở .NM file

Để mở file .NM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NM do người dùng đóng góp.

  • Number Magic

Chuyển đổi file .NM

File .NM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *