NLPX File

? Cách mở file .NLPX? Những phần mềm mở file .NLPX và sửa file lỗi. Convert Binary NLPX file sang định dạng khác.

.NLPX File Extension

   
File name NLPX File
File Type NoLimits Package
Nhà phát triển Mad Data
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .NLPX là file gì?

NLPX là Game Files - NoLimits Package, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Mad Data.

tập tin dữ liệu trò chơi được sử dụng bởi NoLimits, một trò chơi tàu lượn siêu tốc mô phỏng; lưu trong / data / thư mục của bản cài đặt trò chơi và sử dụng dữ liệu ước filename nlpx ####., nơi #### là một con số.

What is a NLPX file?

Game data file used by NoLimits, a rollercoaster simulation game; saved within the /data/ directory of the game installation and uses the filename convention data####.nlpx, where #### is a number.

Cách mở .NLPX file

Để mở file .NLPX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NLPX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NLPX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NLPX do người dùng đóng góp.

  • Mad Data NoLimits Rollercoaster Simulation 2

Chuyển đổi file .NLPX

File .NLPX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *