NM2 File

? Cách mở file .NM2? Những phần mềm mở file .NM2 và sửa file lỗi. Convert Binary NM2 file sang định dạng khác.

.NM2 File Extension

   
File name NM2 File
File Type Navitel Map File
Nhà phát triển Navitel
Phân loại GIS Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .NM2 là file gì?

NM2 là GIS Files - Navitel Map File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Navitel.

Bản đồ tập tin được sử dụng bởi phần mềm chuyển hướng Navitel; chứa bản đồ của một khu vực cụ thể, bao gồm đường xá, địa điểm, tọa độ GPS và dữ liệu bản đồ khác.

What is a NM2 file?

Map file used by Navitel navigation software; contains a map of a specific area, including roads, landmarks, GPS coordinates, and other map data.

Cách mở .NM2 file

Để mở file .NM2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NM2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NM2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NM2 do người dùng đóng góp.

  • Navitel Navigator
  • Nami2000
  • Nami2000

Chuyển đổi file .NM2

File .NM2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *