NMP File

? Cách mở file .NMP? Những phần mềm mở file .NMP và sửa file lỗi. Convert XML NMP file sang định dạng khác.

.NMP File Extension

   
File name NMP File
File Type NewsMaker Project File
Nhà phát triển EyePower Games
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .NMP là file gì?

NMP là Data Files - NewsMaker Project File, dưới định dạng XML được phát triển bởi EyePower Games.

Tập tin được tạo ra bởi newsmaker, một chương trình được sử dụng bởi các sinh viên để tạo ra câu chuyện tin tức; lưu trong một định dạng XML văn bản đơn giản và chứa một danh sách các tập tin câu chuyện tin tức (.sty mở rộng) và video clip, trong đó lưu trữ câu chuyện của học sinh ghi lại bằng cách sử dụng webcam trong phần mềm.

What is a NMP file?

File created by NewsMaker, a program used by students to create news stories; saved in a plain text XML format and contains a listing of news stories files (.STY extension) and video clips, which store the student's story recorded using a webcam in the software.

Cách mở .NMP file

Để mở file .NMP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NMP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NMP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NMP do người dùng đóng góp.

  • Short Movie Creator
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • NewsMaker
  • NaviModel
  • Night Magic Blades Manager
  • Night Magic Blades Manager

Chuyển đổi file .NMP

File .NMP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *