NMSV File

? Cách mở file .NMSV? Những phần mềm mở file .NMSV và sửa file lỗi. Convert N/A NMSV file sang định dạng khác.

.NMSV File Extension

   
File name NMSV File
File Type Native Instruments Massive Sound File
Nhà phát triển Native Instruments
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (16 Bình chọn)

File .NMSV là file gì?

NMSV là Audio Files - Native Instruments Massive Sound File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Native Instruments.

tập tin âm thanh được tạo ra bởi Native Instruments Massive, một ứng dụng tổng hợp (DAW) cho phép bạn tạo và chỉnh sửa "đồ sộ" âm thanh như sâu, dòng âm bass punchy; chứa một trước khi ghi âm thanh hoặc người dùng tạo với các thiết lập tùy chỉnh khác nhau cho các tính năng như bộ lọc, amps, fx, tiếng ồn, và dao động.

What is a NMSV file?

Sound file created by Native Instruments Massive, a synthesizer application (DAW) that enables you to create and edit "massive" sounds such as deep, punchy bass lines; contains a pre-recorded or user-created sound with different custom settings for features such as filters, amps, fx, noise, and oscillators.

Cách mở .NMSV file

Để mở file .NMSV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NMSV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NMSV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NMSV do người dùng đóng góp.

  • Native Instruments Massive

Chuyển đổi file .NMSV

File .NMSV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *