NNI File

? Cách mở file .NNI? Những phần mềm mở file .NNI và sửa file lỗi. Convert Binary NNI file sang định dạng khác.

.NNI File Extension

   
File name NNI File
File Type ANNI Neural Network Investing File
Nhà phát triển Oolution Technologies
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .NNI là file gì?

NNI là Data Files - ANNI Neural Network Investing File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Oolution Technologies.

Tập tin được tạo ra bởi Anni (Nâng cao Neural Network Đầu tư), một công cụ phân tích tài chính sử dụng để theo dõi các khoản đầu tư; chứa dữ liệu cho một mạng lưới thần kinh tĩnh; cũng có thể bao gồm lịch sử đầu tư, chẳng hạn như giao dịch và giá cổ phiếu theo thời gian; sử dụng đối với cổ phiếu theo dõi, chỉ số, quỹ tương hỗ, tương lai, và các khoản đầu tư cá nhân khác.

What is a NNI file?

File created by ANNI (Advanced Neural Network Investing), a financial analysis tool used to track investments; contains data for a static neural network; may also include investment history, such as transactions and stock prices over time; used for tracking stocks, indexes, mutual funds, futures, and other individual investments.

Cách mở .NNI file

Để mở file .NNI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NNI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NNI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NNI do người dùng đóng góp.

  • Oolution Technologies ANNI

Chuyển đổi file .NNI

File .NNI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *