NNP File

? Cách mở file .NNP? Những phần mềm mở file .NNP và sửa file lỗi. Convert Binary NNP file sang định dạng khác.

.NNP File Extension

   
File name NNP File
File Type ANNI Neural Network Portfolio File
Nhà phát triển Neural Science
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .NNP là file gì?

NNP là Data Files - ANNI Neural Network Portfolio File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Neural Science.

Tập tin được tạo ra bằng cách nâng cao Neural Network Đầu tư (Anni), một phần mềm đầu tư tài chính sử dụng để theo dõi và phân tích đầu tư; chứa dữ liệu cho toàn bộ danh mục đầu tư của các tập tin đầu tư; sử dụng để theo dõi các khoản đầu tư cá nhân toàn diện, chẳng hạn như chứng khoán, quỹ tương hỗ, tương lai, và những người khác.

What is a NNP file?

File created by Advanced Neural Network Investing (ANNI), a financial investing software used to track and analyze investments; contains data for an entire portfolio of investment files; used to monitor comprehensive personal investments, such as stocks, mutual funds, futures, and others.

Cách mở .NNP file

Để mở file .NNP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NNP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NNP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NNP do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • NonoGrid
  • NonoGrid
  • NeuNet Pro

Chuyển đổi file .NNP

File .NNP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *