NNT File

? Cách mở file .NNT? Những phần mềm mở file .NNT và sửa file lỗi. Convert N/A NNT file sang định dạng khác.

.NNT File Extension

   
File name NNT File
File Type Eudora Address Book File
Nhà phát triển QUALCOMM
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .NNT là file gì?

NNT là Database Files - Eudora Address Book File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi QUALCOMM.

Sổ địa chỉ tạo ra và được sử dụng bởi Eudora, một ứng dụng email; cửa hàng địa chỉ liên lạc, chẳng hạn như tên, biệt hiệu và địa chỉ email.

What is a NNT file?

Address book created and used by Eudora, an email client; stores contacts, such as names, nicknames, and email addresses.

Cách mở .NNT file

Để mở file .NNT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NNT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NNT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NNT do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .NNT

File .NNT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *