NOD File

? Cách mở file .NOD? Những phần mềm mở file .NOD và sửa file lỗi. Convert Text NOD file sang định dạng khác.

.NOD File Extension

   
File name NOD File
File Type NetObjects Fusion File
Nhà phát triển NetObjects
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .NOD là file gì?

NOD là Web Files - NetObjects Fusion File, dưới định dạng Text được phát triển bởi NetObjects.

Trang web được tạo bởi NetObjects Fusion, một chương trình phát triển web; chứa văn bản, hình ảnh, bảng biểu, và những nội dung khác được hiển thị như một trang web; Người dùng có thể tùy chỉnh trang web để tạo trang web của riêng mình.

What is a NOD file?

Web page created by NetObjects Fusion, a web development program; contains text, images, tables, and other content to be displayed as a webpage; user can customize webpage to create their own unique website.

Cách mở .NOD file

Để mở file .NOD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NOD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NOD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NOD do người dùng đóng góp.

  • NetObjects Fusion
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center
  • MiraMon
  • IBM SPSS Modeler
  • Nodal
  • Nodal

Chuyển đổi file .NOD

File .NOD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *