NPF File

? Cách mở file .NPF? Những phần mềm mở file .NPF và sửa file lỗi. Convert Binary NPF file sang định dạng khác.

.NPF File Extension

   
File name NPF File
File Type NTI Partition File
Nhà phát triển NTI
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (4 Bình chọn)

File .NPF là file gì?

NPF là Backup Files - NTI Partition File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi NTI.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi NTI Backup Now, NTI Backup VỚI DOANH NGHIỆP !, và NTI DriveBackup !; chứa một bản sao lưu của một ổ cứng đầy đủ hoặc một phân vùng ổ cứng; có thể được sử dụng để tạo đĩa sao lưu; cho phép người dùng khôi phục bản sao lưu ổ đĩa trong trường hợp mất dữ liệu.

What is a NPF file?

Backup file created by NTI Backup Now, NTI Backup NOW!, and NTI DriveBackup!; contains a backup of a full hard drive or a hard drive partition; can be used for creating backup discs; enables users to restore drive backups in the event of data loss.

Cách mở .NPF file

Để mở file .NPF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NPF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NPF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NPF do người dùng đóng góp.

  • NTI Backup Now
  • NannyPay
  • NannyPay
  • Naver Video Maker
  • V LIVE Broadcaster
  • Nick-O-Matic Design Factory
  • Nick-O-Matic Design Factory

Chuyển đổi file .NPF

File .NPF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *