NPK File

? Cách mở file .NPK? Những phần mềm mở file .NPK và sửa file lỗi. Convert Binary NPK file sang định dạng khác.

.NPK File Extension

   
File name NPK File
File Type MikroTik Software Package
Nhà phát triển MikroTik
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (34 Bình chọn)

File .NPK là file gì?

NPK là Compressed Files - MikroTik Software Package, dưới định dạng Binary được phát triển bởi MikroTik.

tập tin một NPK là một gói phần mềm sử dụng để cung cấp và cài đặt bản cập nhật cho router MikroTik. Nó chứa MikroTik RouterOS thông tin phần mềm, bao gồm địa chỉ IP, dịch vụ IP, các giao diện Ethernet, cổng nối tiếp, và quản lý người dùng địa phương, thiết lập email, cấu hình cầu, và gói và quản lý tài nguyên hệ thống thông tin. file NPK được lưu trong một định dạng gói nhị phân nén.

What is a NPK file?

An NPK file is a software package used to deliver and install updates to MikroTik routers. It contains MikroTik RouterOS software information, which includes IP address, IP service, ethernet interfaces, serial port, and local user management, email setup, bridge configuration, and package and system resource management information. NPK files are saved in a compressed binary package format.

Cách mở .NPK file

Để mở file .NPK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NPK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NPK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NPK do người dùng đóng góp.

  • n-Track Studio
  • EXRPG.Application_Launcher
  • EXRPG.Application_Launcher
  • MoboMarket For Android
  • MoboMarket

Chuyển đổi file .NPK

File .NPK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *