NPR File

? Cách mở file .NPR? Những phần mềm mở file .NPR và sửa file lỗi. Convert Binary NPR file sang định dạng khác.

.NPR File Extension

   
File name NPR File
File Type Nuendo Project File
Nhà phát triển Steinberg Media Technologies
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .NPR là file gì?

NPR là Data Files - Nuendo Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Steinberg Media Technologies.

hồ sơ dự án tạo ra bởi Nuendo, một chương trình dùng để ghi lại, chỉnh sửa và pha trộn các dự án âm thanh; cửa hàng dữ liệu dự án, bao gồm thông tin âm thanh theo dõi, vòng, hiệu ứng, và các thiết lập hậu kỳ.

What is a NPR file?

Project file created by Nuendo, a program used to record, edit, and mix audio projects; stores project data, including audio track information, loops, effects, and postproduction settings.

Cách mở .NPR file

Để mở file .NPR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NPR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NPR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NPR do người dùng đóng góp.

  • Steinberg Nuendo
  • Cubase SX
  • Cubase SX
  • Cubase
  • Media Player Classic
  • WinRAR
  • WinRAR

Chuyển đổi file .NPR

File .NPR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *