NPS File

? Cách mở file .NPS? Những phần mềm mở file .NPS và sửa file lỗi. Convert XML NPS file sang định dạng khác.

.NPS File Extension

   
File name NPS File
File Type 1Natron Node Presets File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .NPS là file gì?

NPS là Settings Files - 1Natron Node Presets File, dưới định dạng XML được phát triển bởi N/A.

Presets tập tin được tạo ra và được sử dụng bởi Natron, một thợ sắp chữ nút dựa trên cho phép người dùng tạo hiệu ứng hình ảnh cho phim và truyền hình; cửa hàng tham số cho một nút được sử dụng trong dự án.

What is a NPS file?

Presets file created and used by Natron, a node-based compositor that allows users to create visual effects for film and television; stores parameters for a node used in the project.

Cách mở .NPS file

Để mở file .NPS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NPS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NPS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NPS do người dùng đóng góp.

  • Natron
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Neuro-Programmer
  • Neuro-Programmer Visualizations Pack
  • NaviPlan
  • NaviPlan

Chuyển đổi file .NPS

File .NPS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *