NPT File

? Cách mở file .NPT? Những phần mềm mở file .NPT và sửa file lỗi. Convert N/A NPT file sang định dạng khác.

.NPT File Extension

   
File name NPT File
File Type 1Portfolio NetPublish Template
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .NPT là file gì?

NPT là Data Files - 1Portfolio NetPublish Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Tiền thân mẫu để tạo một dự án danh mục đầu tư NetPublish; bao gồm một giao diện web được thiết kế sẵn và các kịch bản thực thi mà có thể được xuất bản lên Web; bao gồm các mục tùy biến, thường được biểu thị bởi [[...]], để chèn mã tùy chỉnh và hình ảnh tài liệu tham khảo.

What is a NPT file?

Precursor template for creating a Portfolio NetPublish project; includes a pre-designed Web interface and executable scripts that can be published to the Web; contains customizable sections, usually denoted by [[...]], for inserting custom code and image references.

Cách mở .NPT file

Để mở file .NPT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NPT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NPT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NPT do người dùng đóng góp.

  • PremiumSoft Navicat for MySQL
  • Stuffit Expander
  • Stuffit Expander
  • Media Player Classic
  • MIKE Zero
  • PremiumSoft Navicat Lite for MySQL
  • PremiumSoft Navicat Lite for MySQL

Chuyển đổi file .NPT

File .NPT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *