NPY File

? Cách mở file .NPY? Những phần mềm mở file .NPY và sửa file lỗi. Convert Binary NPY file sang định dạng khác.

.NPY File Extension

   
File name NPY File
File Type Python NumPy Array File
Nhà phát triển Python
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (19 Bình chọn)

File .NPY là file gì?

NPY là Data Files - Python NumPy Array File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Python.

tập tin một NPY là một mảng tập tin NumPy tạo ra bởi các gói phần mềm Python với các thư viện NumPy cài đặt. Nó chứa một mảng lưu trong định dạng file NumPy (NPY). file NPY lưu trữ tất cả các thông tin cần thiết để tái tạo lại một mảng trên bất kỳ máy tính, trong đó bao gồm dtype và hình dạng thông tin.

What is a NPY file?

An NPY file is a NumPy array file created by the Python software package with the NumPy library installed. It contains an array saved in the NumPy (NPY) file format. NPY files store all the information required to reconstruct an array on any computer, which includes dtype and shape information.

Cách mở .NPY file

Để mở file .NPY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NPY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NPY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NPY do người dùng đóng góp.

  • Python Software Foundation Python

Chuyển đổi file .NPY

File .NPY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *