NQC File

? Cách mở file .NQC? Những phần mềm mở file .NQC và sửa file lỗi. Convert Text NQC file sang định dạng khác.

.NQC File Extension

   
File name NQC File
File Type Not Quite C Source Code File
Nhà phát triển Dave Baum
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .NQC là file gì?

NQC là Developer Files - Not Quite C Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Dave Baum.

Mã nguồn tập tin ghi trong Không Khá C (NQC), một ngôn ngữ lập trình sử dụng để chương trình sản phẩm LEGO MINDSTORMS như RCX, CyberMaster, và Scout; chứa các hướng dẫn điều khiển chuyển động và hành động khác của gạch của robot.

What is a NQC file?

Source code file written in the Not Quite C (NQC), a programming language used to program LEGO MINDSTORMS products such as the RCX, CyberMaster, and Scout; contains instructions that control the motion and other actions of a robot's bricks.

Cách mở .NQC file

Để mở file .NQC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NQC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NQC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NQC do người dùng đóng góp.

  • NQC
  • Bricx Command Center
  • Bricx Command Center

Chuyển đổi file .NQC

File .NQC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *