NRB File

? Cách mở file .NRB? Những phần mềm mở file .NRB và sửa file lỗi. Convert N/A NRB file sang định dạng khác.

.NRB File Extension

   
File name NRB File
File Type Nero CD-ROM Boot Compilation
Nhà phát triển Nero
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .NRB là file gì?

NRB là Data Files - Nero CD-ROM Boot Compilation, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nero.

CD-ROM đĩa tổng hợp được sử dụng bởi Nero Burning ROM, một chương trình bao gồm trong Nero Multimedia Suite; lưu trữ các dữ liệu cần thiết để tạo ra một đĩa CD-ROM khởi động; dùng để ghi đĩa khởi động chạy trước khi hệ điều hành được nạp.

What is a NRB file?

CD-ROM disc compilation used by Nero Burning ROM, a program included with the Nero Multimedia Suite; stores the data required to create a bootable CD-ROM; used for burning startup discs that run before the operating system is loaded.

Cách mở .NRB file

Để mở file .NRB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NRB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NRB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NRB do người dùng đóng góp.

  • Nero Burning ROM
  • Nero Express
  • Nero Express
  • NeroExpress Starter
  • Nero Burning ROM Starter
  • Nero - Burning Rom
  • Nero - Burning Rom

Chuyển đổi file .NRB

File .NRB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *