NRBAK File

? Cách mở file .NRBAK? Những phần mềm mở file .NRBAK và sửa file lỗi. Convert N/A NRBAK file sang định dạng khác.

.NRBAK File Extension

   
File name NRBAK File
File Type NeatReceipts Backup File
Nhà phát triển The Neat Company
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .NRBAK là file gì?

NRBAK là Backup Files - NeatReceipts Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The Neat Company.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi NeatReceipts, một công cụ trong NeatWorks, đó là một phiên bản cũ của phần mềm hệ thống nộp đơn kỹ thuật số, Neat 5; chứa một bản sao lưu các tài liệu được quét của bạn, bao gồm cả biên lai và danh thiếp; tương tự như các tập tin .NBAK và .NWBAK.

What is a NRBAK file?

Backup file created by NeatReceipts, a tool in NeatWorks, which is an older version of the digital filing system software, Neat 5; contains a backup of your scanned documents, including receipts and business cards; similar to the .NBAK and .NWBAK files.

Cách mở .NRBAK file

Để mở file .NRBAK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NRBAK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NRBAK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NRBAK do người dùng đóng góp.

  • Neat

Chuyển đổi file .NRBAK

File .NRBAK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *