NRD File

? Cách mở file .NRD? Những phần mềm mở file .NRD và sửa file lỗi. Convert N/A NRD file sang định dạng khác.

.NRD File Extension

   
File name NRD File
File Type Nero DVD-Video Compilation File
Nhà phát triển Nero
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .NRD là file gì?

NRD là Data Files - Nero DVD-Video Compilation File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nero.

Tập tin được tạo ra bởi Nero Multimedia Suite, một gói phần mềm đa phương tiện sử dụng để chỉnh sửa video, ghi đĩa, và sao lưu; bao gồm dữ liệu cần thiết để ghi một đĩa DVD, bao gồm dữ liệu âm thanh và video; sử dụng để lưu sưu tập DVD.

What is a NRD file?

File created by Nero Multimedia Suite, a multimedia software package used for video editing, burning, and backup; includes data required to burn a DVD, including audio and video data; used for saving DVD compilations.

Cách mở .NRD file

Để mở file .NRD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NRD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NRD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NRD do người dùng đóng góp.

  • Nero Burning ROM
  • Nero Express
  • Nero Express
  • NeroExpress Starter
  • Nero Burning ROM Starter
  • Nero - Burning Rom
  • Nero - Burning Rom

Chuyển đổi file .NRD

File .NRD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *