NRF File

? Cách mở file .NRF? Những phần mềm mở file .NRF và sửa file lỗi. Convert N/A NRF file sang định dạng khác.

.NRF File Extension

   
File name NRF File
File Type Neat Document Folder File
Nhà phát triển The Neat Company
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .NRF là file gì?

NRF là Data Files - Neat Document Folder File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The Neat Company.

tập tin thư mục tài liệu được tạo ra bởi NeatWorks, một ứng dụng tổ chức tài liệu kỹ thuật số; chứa một bản sao xuất khẩu của một thư mục tài liệu gọn gàng, có thể được chia sẻ giữa người dùng gọn gàng; thay thế bằng phần mở rộng .NDX khi Neat 5 được phát hành.

What is a NRF file?

Document folder file created by NeatWorks, a digital document organizing application; contains an exported copy of a Neat document folder that can be shared between Neat users; replaced by the .NDX extension when Neat 5 was released.

Cách mở .NRF file

Để mở file .NRF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NRF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NRF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NRF do người dùng đóng góp.

  • Neat
  • EduPro Client
  • EduPro Client
  • LG U+ SmartConference
  • Netstudy Main Client
  • Nerf ArenaBlast
  • Nerf ArenaBlast

Chuyển đổi file .NRF

File .NRF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *