NRI File

? Cách mở file .NRI? Những phần mềm mở file .NRI và sửa file lỗi. Convert N/A NRI file sang định dạng khác.

.NRI File Extension

   
File name NRI File
File Type Nero ISO CD Compilation File
Nhà phát triển Nero
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (10 Bình chọn)

File .NRI là file gì?

NRI là Disk Image Files - Nero ISO CD Compilation File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nero.

Lập hồ lựa chọn để ghi trên đĩa CD-ROM; chứa một danh sách các tài liệu tham khảo các tập tin và vị trí của họ trên đĩa cứng; không chứa các tập tin thực tế bản thân; được sử dụng bởi Nero khi đốt một đĩa CD.

What is a NRI file?

Compilation of files selected to be burned on a CD-ROM; contains a list of references to files and their locations on the hard disk; does not contain the actual files themselves; used by Nero when burning a CD.

Cách mở .NRI file

Để mở file .NRI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NRI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NRI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NRI do người dùng đóng góp.

  • Nero Linux
  • Nero Burning ROM 2019
  • Nero Burning ROM 2019
  • NeroExpress Starter
  • Nero Burning ROM Starter
  • Nero - Burning Rom
  • Nero - Burning Rom

Chuyển đổi file .NRI

File .NRI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *