NRM File

? Cách mở file .NRM? Những phần mềm mở file .NRM và sửa file lỗi. Convert N/A NRM file sang định dạng khác.

.NRM File Extension

   
File name NRM File
File Type Nero Mixed Mode CD Compilation
Nhà phát triển Nero
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .NRM là file gì?

NRM là Data Files - Nero Mixed Mode CD Compilation, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nero.

Tập tin được tạo ra bởi Nero Burning ROM, một chương trình bao gồm trong Nero Multimedia Suite; chứa các dữ liệu cần thiết để ghi một đĩa CD có thể lưu trữ tất cả dữ liệu ứng dụng cũng như âm nhạc có thể được chơi trên một máy nghe nhạc CD; cho phép người dùng tạo đĩa CD mục đích kép.

What is a NRM file?

File created by Nero Burning ROM, a program included with the Nero Multimedia Suite; contains the data required to burn a CD that can store both application data as well as music that can be played on a CD player; allows users to create dual-purpose CDs.

Cách mở .NRM file

Để mở file .NRM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NRM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NRM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NRM do người dùng đóng góp.

  • Nero Burning ROM
  • Nero Express
  • Nero Express
  • NeroExpress Starter
  • Nero Burning ROM Starter
  • Nero - Burning Rom
  • Nero - Burning Rom

Chuyển đổi file .NRM

File .NRM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *