NS4 File

? Cách mở file .NS4? Những phần mềm mở file .NS4 và sửa file lỗi. Convert Binary NS4 file sang định dạng khác.

.NS4 File Extension

   
File name NS4 File
File Type Lotus Notes 4 Database
Nhà phát triển IBM
Phân loại Database Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .NS4 là file gì?

NS4 là Database Files - Lotus Notes 4 Database, dưới định dạng Binary được phát triển bởi IBM.

tập tin cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi Lotus Notes 4.x; chứa một danh sách các địa chỉ liên lạc, ghi chú văn bản, e-mail, lịch, và các thông tin khác; cửa hàng có cấu trúc dữ liệu cho quản lý tổ chức cá nhân và kinh doanh.

What is a NS4 file?

Database file created by Lotus Notes 4.x; contain a list of contacts, text notes, e-mail messages, calendars, and other information; stores structured data for personal and business organizational management.

Cách mở .NS4 file

Để mở file .NS4 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NS4 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NS4

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NS4 do người dùng đóng góp.

  • IBM Lotus Notes/Domino
  • IBM Notes/Domino
  • IBM Notes/Domino
  • Lotus Notes
  • Opentext Offline Extension
  • Visual Dialog Script
  • Visual Dialog Script

Chuyển đổi file .NS4

File .NS4 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *