NSBCA File

? Cách mở file .NSBCA? Những phần mềm mở file .NSBCA và sửa file lỗi. Convert N/A NSBCA file sang định dạng khác.

.NSBCA File Extension

   
File name NSBCA File
File Type Nintendo DS Model Animation File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (3 Bình chọn)

File .NSBCA là file gì?

NSBCA là Game Files - Nintendo DS Model Animation File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Chứa các hướng dẫn hoạt hình cho một mô hình Nintendo DS (file .NSBMD); cung cấp phong trào ba chiều cho mô hình, cho phép nó để được xem ở góc độ khác nhau; thường có tên tập tin giống như ".nsbmd" tập tin tương ứng.

What is a NSBCA file?

Contains animation instructions for a Nintendo DS model (.NSBMD file); provides three-dimensional movement for the model, allowing it to be viewed at different angles; typically has the same filename as the corresponding ".nsbmd" file.

Cách mở .NSBCA file

Để mở file .NSBCA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NSBCA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NSBCA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NSBCA do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .NSBCA

File .NSBCA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *