NSBMD File

? Cách mở file .NSBMD? Những phần mềm mở file .NSBMD và sửa file lỗi. Convert N/A NSBMD file sang định dạng khác.

.NSBMD File Extension

   
File name NSBMD File
File Type Nintendo DS Model File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (5 Bình chọn)

File .NSBMD là file gì?

NSBMD là Game Files - Nintendo DS Model File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

mô hình 3D được sử dụng bởi một chương trình Nintendo DS; có thể chứa một khối mô hình (được định nghĩa bởi "MDL0") và một khối kết cấu (được định nghĩa bởi "TEX0"); cũng có thể tham khảo một file .NSBTX có chứa kết cấu được sử dụng bởi các mô hình.

What is a NSBMD file?

3D model used by a Nintendo DS program; may contain a model block (defined by "MDL0") and a texture block (defined by "TEX0"); may also reference a .NSBTX file that contains textures used by the model.

Cách mở .NSBMD file

Để mở file .NSBMD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NSBMD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NSBMD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NSBMD do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .NSBMD

File .NSBMD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *