NSBTA File

? Cách mở file .NSBTA? Những phần mềm mở file .NSBTA và sửa file lỗi. Convert N/A NSBTA file sang định dạng khác.

.NSBTA File Extension

   
File name NSBTA File
File Type Nintendo DS Texture Animation File
Nhà phát triển N/A
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (4 Bình chọn)

File .NSBTA là file gì?

NSBTA là 3D Image Files - Nintendo DS Texture Animation File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Nộp được sử dụng bởi các trò chơi video Nintendo DS; chứa dữ liệu mà xác định kết cấu hình ảnh động, chẳng hạn như một hình ảnh động tăng pad trên một đường đua Super Mario Kart; cho phép sự xuất hiện kết cấu để thay đổi mà không ảnh hưởng đến hình học 3D của mô hình cơ sở.

What is a NSBTA file?

File used by Nintendo DS video games; contains data that specifies texture animation, such as a boost pad animation on a Super Mario Kart race track; enables the texture appearance to change without affecting the 3D geometry of the base model.

Cách mở .NSBTA file

Để mở file .NSBTA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NSBTA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NSBTA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NSBTA do người dùng đóng góp.

  • MKDS Course Modifier

Chuyển đổi file .NSBTA

File .NSBTA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *