NSBTX File

? Cách mở file .NSBTX? Những phần mềm mở file .NSBTX và sửa file lỗi. Convert N/A NSBTX file sang định dạng khác.

.NSBTX File Extension

   
File name NSBTX File
File Type Nintendo DS Model Texture File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.6 ★ (5 Bình chọn)

File .NSBTX là file gì?

NSBTX là Game Files - Nintendo DS Model Texture File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Texture tập tin có thể được áp dụng cho một mô hình Nintendo DS (file .NSBMD); chứa textures lưu trong một định dạng hình ảnh bitmap; có thể được ánh xạ vào một mô hình 3D thay đổi giao diện của bề mặt của mô hình.

What is a NSBTX file?

Texture file that can be applied to a Nintendo DS model (.NSBMD file); contains textures saved in a bitmap image format; can be mapped onto a 3D model to alter the appearance of the model's surface.

Cách mở .NSBTX file

Để mở file .NSBTX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NSBTX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NSBTX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NSBTX do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .NSBTX

File .NSBTX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *