NSBVA File

? Cách mở file .NSBVA? Những phần mềm mở file .NSBVA và sửa file lỗi. Convert N/A NSBVA file sang định dạng khác.

.NSBVA File Extension

   
File name NSBVA File
File Type Nintendo DS Visibility Animation File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .NSBVA là file gì?

NSBVA là Game Files - Nintendo DS Visibility Animation File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Animation tập tin được sử dụng bởi trò chơi Nintendo DS, chẳng hạn như New Super Mario Bros .; chứa dữ liệu tầm nhìn nút đó xác định những phần nào của mô hình .NSBMD xuất hiện.

What is a NSBVA file?

Animation file used by Nintendo DS games, such as New Super Mario Bros.; contains node visibility data that determines what parts of the .NSBMD model appear.

Cách mở .NSBVA file

Để mở file .NSBVA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NSBVA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NSBVA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NSBVA do người dùng đóng góp.

  • MKDS Course Modifier

Chuyển đổi file .NSBVA

File .NSBVA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *