NSCR File

? Cách mở file .NSCR? Những phần mềm mở file .NSCR và sửa file lỗi. Convert Binary NSCR file sang định dạng khác.

.NSCR File Extension

   
File name NSCR File
File Type Nintendo DS Title Screen File
Nhà phát triển Nintendo
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (2 Bình chọn)

File .NSCR là file gì?

NSCR là Game Files - Nintendo DS Title Screen File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Nintendo.

Nộp được sử dụng bởi Nintendo DS trò chơi như Mario Kart DS; quy định cụ thể như thế nào gạch hình ảnh được lưu trữ trong một tập tin .NCGR được sắp xếp để trang điểm đồ họa màn hình tiêu đề cho các trò chơi; cửa hàng vị trí và dữ liệu luân chuyển cho mỗi ngói.

What is a NSCR file?

File used by Nintendo DS games such as Mario Kart DS; specifies how image tiles stored in an .NCGR file are arranged to makeup the title screen graphic for the game; stores location and rotation data for each tile.

Cách mở .NSCR file

Để mở file .NSCR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NSCR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NSCR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NSCR do người dùng đóng góp.

  • Crystal Tile 2
  • MKDS Course Modifier
  • MKDS Course Modifier

Chuyển đổi file .NSCR

File .NSCR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *