NSH File

? Cách mở file .NSH? Những phần mềm mở file .NSH và sửa file lỗi. Convert Text NSH file sang định dạng khác.

.NSH File Extension

   
File name NSH File
File Type NSIS Header File
Nhà phát triển Nullsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .NSH là file gì?

NSH là Developer Files - NSIS Header File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Nullsoft.

Installer tập tin được sử dụng bởi NSIS (Nullsoft Scriptable Install System), một chương trình được sử dụng để tạo ra các trình cài đặt Windows; tiết kiệm thông tin tiêu đề có thể được bao gồm trong tất cả các kịch bản cài đặt .NSI; giúp thiết lập các điều kiện môi trường chung cho một cài đặt.

What is a NSH file?

Installer file used by NSIS (Nullsoft Scriptable Install System), a program used for creating Windows installers; saves header information that can be included across all .NSI installer scripts; helps setup common environment conditions for an installation.

Cách mở .NSH file

Để mở file .NSH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NSH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NSH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NSH do người dùng đóng góp.

  • IBM Notes/Domino
  • Bluefish
  • Bluefish
  • TeraPad
  • Notepad++
  • Microsoft Application Virtualization
  • Microsoft Application Virtualization

Chuyển đổi file .NSH

File .NSH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *