NSL File

? Cách mở file .NSL? Những phần mềm mở file .NSL và sửa file lỗi. Convert Text NSL file sang định dạng khác.

.NSL File Extension

   
File name NSL File
File Type nsL Script
Nhà phát triển Nullsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .NSL là file gì?

NSL là Developer Files - nsL Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi Nullsoft.

tập tin NSL là một file văn bản viết bằng nsLanguage (NSL), một ngôn ngữ cấp cao được sử dụng để viết Nullsoft Scriptable Install System (NSIS) trình thuật sĩ cài đặt. Nó chứa mã NSL dùng để ghi và xây dựng NSIS trình cài đặt.

What is a NSL file?

An NSL file is a text file written in nsLanguage (nsL), a high-level language used to write Nullsoft Scriptable Install System (NSIS) installation wizards. It contains nsL code used to write and build NSIS installers.

Cách mở .NSL file

Để mở file .NSL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NSL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NSL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NSL do người dùng đóng góp.

  • nsL Assembler for NSIS
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus

Chuyển đổi file .NSL

File .NSL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *