NSP File

? Cách mở file .NSP? Những phần mềm mở file .NSP và sửa file lỗi. Convert N/A NSP file sang định dạng khác.

.NSP File Extension

   
File name NSP File
File Type Nintendo Submission Package
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (23 Bình chọn)

File .NSP là file gì?

NSP là Game Files - Nintendo Submission Package, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin một NSP là một gói phần mềm trò chơi được sử dụng bởi Nintendo Chuyển giao diện điều khiển và chuyển mạch giả lập, chẳng hạn như Yuzu hoặc Ryujinx. Nó lưu trữ nhiều file, có thể bao gồm các ROM trò chơi, biểu tượng trò chơi .JPG, cập nhật trò chơi, và trò chơi siêu dữ liệu. file NSP thường được sử dụng để lưu trữ các bãi sao lưu các trò chơi Switch và cũng tương tự như các file .XCI.

What is a NSP file?

An NSP file is a game package used by the Nintendo Switch console and Switch emulators, such as Yuzu or Ryujinx. It stores multiple files, which may include the game ROM, .JPG game icon, game updates, and game metadata. NSP files are typically used for storing backup dumps of Switch games and are similar to .XCI files.

Cách mở .NSP file

Để mở file .NSP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NSP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NSP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NSP do người dùng đóng góp.

  • Ryujinx
  • yuzu
  • yuzu
  • NVivo
  • NanoStudio
  • YouMinds Composer
  • YouMinds Composer

Chuyển đổi file .NSP

File .NSP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *