NSQ File

? Cách mở file .NSQ? Những phần mềm mở file .NSQ và sửa file lỗi. Convert Binary NSQ file sang định dạng khác.

.NSQ File Extension

   
File name NSQ File
File Type NScheduler Data File
Nhà phát triển Syntes
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .NSQ là file gì?

NSQ là Data Files - NScheduler Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Syntes.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi NPrinting, một ứng dụng dùng để tạo ra, tạo ra, và phân phối các báo cáo từ các dữ liệu trong các ứng dụng QlikView Business Intelligence; chứa dữ liệu cho phép NPrinting để thực hiện Chương trình, Jobs và Nhiệm vụ; cũng lưu trữ dữ liệu nhận và lọc để NPrinting có thể phân phối đầu ra cho người sử dụng thích hợp.

What is a NSQ file?

Data file used by NPrinting, an application used to create, generate, and distribute reports from data in the QlikView Business Intelligence application; contains data that enables NPrinting to execute Schedules, Jobs and Tasks; also stores recipient and filter data so that NPrinting can distribute the output to the appropriate users.

Cách mở .NSQ file

Để mở file .NSQ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NSQ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NSQ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NSQ do người dùng đóng góp.

  • QlikView NPrinting

Chuyển đổi file .NSQ

File .NSQ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *