NSR File

? Cách mở file .NSR? Những phần mềm mở file .NSR và sửa file lỗi. Convert Text NSR file sang định dạng khác.

.NSR File Extension

   
File name NSR File
File Type Nessus Security Report File
Nhà phát triển Tenable Network Security
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .NSR là file gì?

NSR là Data Files - Nessus Security Report File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Tenable Network Security.

tập tin báo cáo văn bản được tạo ra bởi Nessus, một ứng dụng bảo mật được sử dụng để tiến hành quét mạng dễ bị tổn thương; lưu thông tin tóm tắt cho một an ninh quét và chứa ít tiết thông tin hơn là một tập tin báo cáo .NBE; sử dụng cho các cuộc kiểm toán an ninh mạng.

What is a NSR file?

Text report file generated by Nessus, a security application used for conducting network vulnerability scans; saves summary information for a security scan and contains less verbose information than an .NBE report file; used for network security audits.

Cách mở .NSR file

Để mở file .NSR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NSR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NSR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NSR do người dùng đóng góp.

  • Tenable Network Security Nessus
  • PotPlayer
  • PotPlayer
  • Capture NX
  • RealPlayer Mini
  • PotplayerBits
  • PotplayerBits

Chuyển đổi file .NSR

File .NSR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *