NSS File

? Cách mở file .NSS? Những phần mềm mở file .NSS và sửa file lỗi. Convert N/A NSS file sang định dạng khác.

.NSS File Extension

   
File name NSS File
File Type Magentic Screensaver File
Nhà phát triển Perion
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (6 Bình chọn)

File .NSS là file gì?

NSS là Misc Files - Magentic Screensaver File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Perion.

Bảo vệ màn hình tập tin được sử dụng bởi Magentic, một nền tảng máy tính để bàn miễn phí và chương trình bảo vệ màn hình; bao gồm hình ảnh và hình ảnh động chạy khi máy tính đã nhàn rỗi trong một khoảng thời gian; có thể được bao gồm với các phần mềm Magentic hoặc tải về từ Internet.

What is a NSS file?

Screensaver file used by Magentic, a free desktop background and screensaver program; includes images and animations that run when the computer has been idle for a set amount of time; may be included with the Magentic software or downloaded from the Internet.

Cách mở .NSS file

Để mở file .NSS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NSS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NSS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NSS do người dùng đóng góp.

  • Stuffit Expander
  • Nord Sound Manager
  • Nord Sound Manager
  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • Netsparker - Web Application Security Scanner
  • Netsparker - Web Application Security Scanner

Chuyển đổi file .NSS

File .NSS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *