NSV File

? Cách mở file .NSV? Những phần mềm mở file .NSV và sửa file lỗi. Convert N/A NSV file sang định dạng khác.

.NSV File Extension

   
File name NSV File
File Type Nullsoft Streaming Video File
Nhà phát triển Nullsoft
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .NSV là file gì?

NSV là Video Files - Nullsoft Streaming Video File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nullsoft.

Trực tuyến định dạng container video được phát triển bởi Nullsoft; sử dụng cho streaming video clip trên Internet, chẳng hạn như thức ăn video cho Winamp TV; hỗ trợ nhiều kiểu nén và có thể bao gồm nhiều track âm thanh, phụ đề, và các dữ liệu khác.

What is a NSV file?

Streaming video container format developed by Nullsoft; used for streaming video clips over the Internet, such as video feeds for Winamp TV; supports multiple types of compression and can include multiple audio tracks, subtitles, and other data.

Cách mở .NSV file

Để mở file .NSV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NSV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NSV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NSV do người dùng đóng góp.

  • VideoLAN VLC media player
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Nullsoft Winamp
  • Final Media Player
  • Mplayer
  • Mplayer

Chuyển đổi file .NSV

File .NSV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *