NTC File

? Cách mở file .NTC? Những phần mềm mở file .NTC và sửa file lỗi. Convert Binary NTC file sang định dạng khác.

.NTC File Extension

   
File name NTC File
File Type Camera Control Pro Custom Curves File
Nhà phát triển Nikon
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .NTC là file gì?

NTC là Settings Files - Camera Control Pro Custom Curves File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Nikon.

Curves tập tin được sử dụng bởi Nikon Camera Control Pro, một chương trình sử dụng để hình ảnh touch-up chụp bởi máy ảnh kỹ thuật số Nikon; chứa thay đổi màu sắc có thể được áp dụng cho các bức ảnh và hình ảnh khác; thường được sử dụng để lưu trữ điều chỉnh được xác định trước rằng đúng lỗi chụp thông thường, chẳng hạn như hình ảnh quá sáng hoặc thiếu sáng.

What is a NTC file?

Curves file used by Nikon Camera Control Pro, a program used to touch-up pictures taken by Nikon digital cameras; contains color modifications that can be applied to photos and other images; often used to store predefined adjustments that correct common shooting errors, such as overexposed or underexposed pictures.

Cách mở .NTC file

Để mở file .NTC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NTC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NTC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NTC do người dùng đóng góp.

  • Nikon Camera Control Pro
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Nikon Capture
  • MEPS

Chuyển đổi file .NTC

File .NTC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *