NTF File

? Cách mở file .NTF? Những phần mềm mở file .NTF và sửa file lỗi. Convert Binary NTF file sang định dạng khác.

.NTF File Extension

   
File name NTF File
File Type 1Lotus Note Template
Nhà phát triển IBM
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (9 Bình chọn)

File .NTF là file gì?

NTF là Data Files - 1Lotus Note Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi IBM.

Tập tin được sử dụng bởi Lotus Notes, một chương trình phần mềm hợp tác kinh doanh thường được sử dụng bởi các doanh nghiệp lớn; tạo ra bởi nhà phát triển Lotus Notes và sử dụng để lưu trữ các tùy chỉnh Lotus Notes module mà có thể tích hợp vào cơ sở hạ tầng lớn Lotus Notes.

What is a NTF file?

File used by Lotus Notes, a business collaboration software program often used by large enterprises; created by Lotus Notes developers and used for storing custom Lotus Notes modules that can integrate into the larger Lotus Notes infrastructure.

Cách mở .NTF file

Để mở file .NTF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NTF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NTF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NTF do người dùng đóng góp.

  • IBM Lotus Notes
  • Native Instruments Reaktor5
  • Native Instruments Reaktor5
  • IBM Notes/Domino
  • MediaFACE
  • Lotus Notes
  • Lotus Notes

Chuyển đổi file .NTF

File .NTF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *