NTFS File

? Cách mở file .NTFS? Những phần mềm mở file .NTFS và sửa file lỗi. Convert Binary NTFS file sang định dạng khác.

.NTFS File Extension

   
File name NTFS File
File Type NTFS Partition File
Nhà phát triển N/A
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.6 ★ (10 Bình chọn)

File .NTFS là file gì?

NTFS là System Files - NTFS Partition File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

tập tin phân vùng đĩa đại diện cho dữ liệu lưu trữ dưới dạng hệ thống tập tin NTFS; chứa các tập tin và thư mục như là họ sẽ được lưu trữ bởi một hình ảnh đĩa NTFS hoặc hệ điều hành; có thể được mở bằng 7-Zip.

What is a NTFS file?

Disk partition file that represents data stored as an NTFS file system; contains files and folders as they would be stored by an NTFS disk image or operating system; can be opened by 7-Zip.

Cách mở .NTFS file

Để mở file .NTFS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NTFS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NTFS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NTFS do người dùng đóng góp.

  • 7-Zip
  • Free Zip Opener
  • Free Zip Opener
  • 7-Zip
  • HanZip
  • Easy 7-Zip
  • Easy 7-Zip

Chuyển đổi file .NTFS

File .NTFS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *