NTN File

? Cách mở file .NTN? Những phần mềm mở file .NTN và sửa file lỗi. Convert N/A NTN file sang định dạng khác.

.NTN File Extension

   
File name NTN File
File Type NOTION Song File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .NTN là file gì?

NTN là Audio Files - NOTION Song File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

điểm âm nhạc sáng tác với khái niệm; tiết kiệm nốt nhạc ở định dạng MIDI, có thể được phát lại trong quan niệm sử dụng mẫu cụ từ London Symphony Orchestra.

What is a NTN file?

Musical score composed with NOTION; saves music notation in MIDI format, which can be played back in NOTION using instrument samples from the London Symphony Orchestra.

Cách mở .NTN file

Để mở file .NTN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NTN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NTN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NTN do người dùng đóng góp.

  • NOTION
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Notion (

Chuyển đổi file .NTN

File .NTN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *