NUPKG File

? Cách mở file .NUPKG? Những phần mềm mở file .NUPKG và sửa file lỗi. Convert Zip NUPKG file sang định dạng khác.

.NUPKG File Extension

   
File name NUPKG File
File Type 1NuGet Package
Nhà phát triển NuGet
Phân loại Developer Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.2 ★ (29 Bình chọn)

File .NUPKG là file gì?

NUPKG là Developer Files - 1NuGet Package, dưới định dạng Zip được phát triển bởi NuGet.

Tập tin được sử dụng bởi NuGet, một phần mở rộng cho Microsoft Visual Studio cung cấp một giao diện để quản lý thư viện của bên thứ ba cho các dự án .NET; chứa mã nguồn đóng gói có thể được sử dụng để phát triển các thành phần chương trình.

What is a NUPKG file?

File used by NuGet, an extension for Microsoft Visual Studio that provides an interface for managing third-party libraries for .NET projects; contains packaged source code that can be used for developing program components.

Cách mở .NUPKG file

Để mở file .NUPKG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NUPKG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NUPKG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NUPKG do người dùng đóng góp.

 • RARLAB WinRAR
 • Apple Archive Utility
 • Apple Archive Utility
 • Corel WinZip Mac 7
 • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16
 • funzip
 • funzip
 • B1 Free Archiver
 • Microsoft Visual Studio with NuGet extension
 • Microsoft File Explorer
 • 7-Zip

Chuyển đổi file .NUPKG

File .NUPKG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *