PGDATA File

? Cách mở file .PGDATA? Những phần mềm mở file .PGDATA và sửa file lỗi. Convert Text PGDATA file sang định dạng khác.

.PGDATA File Extension

   
File name PGDATA File
File Type Penguin George Data File
Nhà phát triển Penguin George
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 1.8 ★ (4 Bình chọn)

File .PGDATA là file gì?

PGDATA là Data Files - Penguin George Data File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Penguin George.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi các ứng dụng Penguin George, chẳng hạn như URL Melter và Thể thao Huấn luyện viên: Rugby; tương tự như một tập tin .json; lưu trữ dữ liệu được tham chiếu bởi ứng dụng cho các mục đích khác nhau, bao gồm gửi dữ liệu giữa máy chủ và máy khách; tự động tạo ra bởi ứng dụng.

What is a PGDATA file?

Data file used by Penguin George applications, such as URL Melter and Sports Coach: Rugby; similar to a .JSON file; stores data referenced by the application for different purposes, including sending data between the server and the client; generated automatically by the application.

Cách mở .PGDATA file

Để mở file .PGDATA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PGDATA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PGDATA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PGDATA do người dùng đóng góp.

  • Penguin George URL Melter

Chuyển đổi file .PGDATA

File .PGDATA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *