PGD File

? Cách mở file .PGD? Những phần mềm mở file .PGD và sửa file lỗi. Convert Binary PGD file sang định dạng khác.

.PGD File Extension

   
File name PGD File
File Type PGP Disk Image
Nhà phát triển Symantec
Phân loại Disk Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .PGD là file gì?

PGD là Disk Image Files - PGP Disk Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Symantec.

ảnh đĩa được mã hóa được tạo ra bởi PGP, một chương trình mã hóa dữ liệu hiện nay thuộc sở hữu của Symantec; tiết kiệm dữ liệu cho một phân vùng đĩa có thể được gắn trong một môi trường máy tính để bàn; được sử dụng để bảo vệ các tập tin nhạy cảm trên máy tính.

What is a PGD file?

Encrypted disk image created by PGP, a data encryption program now owned by Symantec; saves data for a disk partition that can be mounted within a desktop environment; used for protecting sensitive files on the computer.

Cách mở .PGD file

Để mở file .PGD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PGD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PGD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PGD do người dùng đóng góp.

  • Symantec PGP Desktop
  • Symantec Drive Encryption
  • Symantec Drive Encryption
  • PGP
  • ETOSJX
  • PGApplication
  • PGApplication

Chuyển đổi file .PGD

File .PGD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *