NUPROJ File

? Cách mở file .NUPROJ? Những phần mềm mở file .NUPROJ và sửa file lỗi. Convert XML NUPROJ file sang định dạng khác.

.NUPROJ File Extension

   
File name NUPROJ File
File Type NuGet Build Project
Nhà phát triển NuGet
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .NUPROJ là file gì?

NUPROJ là Developer Files - NuGet Build Project, dưới định dạng XML được phát triển bởi NuGet.

tập tin Một NUPROJ là một dự án tạo ra bởi Visual Studio với phần mở rộng NuBuild Hệ thống Dự án được cài đặt. Nó chứa một dự án, trong đó bao gồm các thuộc tính build cấu hình. file NUPROJ được sử dụng để xây dựng các gói .NUPKG NuGet từ các tập tin .NUSPEC và quản lý chúng.

What is a NUPROJ file?

A NUPROJ file is a project created by Visual Studio with the NuBuild Project System extension installed. It contains a project, which includes build configuration properties. NUPROJ files are used to build .NUPKG NuGet packages from .NUSPEC files and manage them.

Cách mở .NUPROJ file

Để mở file .NUPROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NUPROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NUPROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NUPROJ do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio with NuBuild Project System

Chuyển đổi file .NUPROJ

File .NUPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *