NUS3BANK File

? Cách mở file .NUS3BANK? Những phần mềm mở file .NUS3BANK và sửa file lỗi. Convert N/A NUS3BANK file sang định dạng khác.

.NUS3BANK File Extension

   
File name NUS3BANK File
File Type Super Smash Bros. Audio Bank File
Nhà phát triển Nintendo
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.8 ★ (13 Bình chọn)

File .NUS3BANK là file gì?

NUS3BANK là Audio Files - Super Smash Bros. Audio Bank File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nintendo.

What is a NUS3BANK file?

An NUS3BANK file is an audio bank used by Super Smash Bros., a Nintendo game for 3DS and Wii U that features popular video game characters. It contains a collection of audio files referenced during gameplay such as songs or character voices.

Cách mở .NUS3BANK file

Để mở file .NUS3BANK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NUS3BANK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NUS3BANK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NUS3BANK do người dùng đóng góp.

  • Sm4shExplorer

Chuyển đổi file .NUS3BANK

File .NUS3BANK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *